Kunsten at formidle nye beslutninger.

Det fleste ledere skal på et tidspunkt forklare svære emner med nogle lette ord. Men det at kunne redegøre for komplekse resultater, og dernæst sætte almindelige ord kræver et stort overblik. Virksomhedens resultat skal kunne forstås på et simpelt plan, så der kan tages beslutning. Lederen skal kunne gøre komplekse resultater til et let forståeligt resultat, så alle medarbejder er tilfredse. Mange virksomhedsledere har erkendt, at det er vigtigt for virksomhedens produktivitet, at kommunikationen fungerer godt såvel udadtil som indadtil i virksomheden. Kommunikation og formidling er således central nøgleord i 90’ernes erhvervskvalifikationer. Det ses bl.a. i det enorme kursusudbud, der er dukket op inden for området. Det ses også I forhold til de højere uddannelser, der for manges vedkommende er blevet mere erhvervsrettede. F.eks. er kommunikation og formidling et gennemgående element i de nyoprettede bacheloruddannelser rundt om på universiteternes humanistiske fakulteter. Men samtidig er kommunikation og formidling et nyt fagområde, der endnu er så godt som ubeskrevet.